BOČEK, Tomáš. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206094. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Karas.

Uložit do Citace PRO