ŠPERKA, Vojtěch. Návrh dílčí části informačního systému. Online, Diplomová práce, vedoucí Jan Luhan. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206108. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO