BENÁČEK, Filip. Návrh zařízení pro korekci dráhy svařovací hlavice. Online, Diplomová práce, vedoucí Martin Slaný. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206129. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO