REK, David. Metody a technologie pro záchyt oxidu uhličitého v průmyslových provozech [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206139. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Kateřina Sukačová.

Uložit do Citace PRO