DOHNAL, Jakub. Výpočtová analýza aplikačního potenciálu auxetických struktur v absorbérech nárazu. Online, Diplomová práce, vedoucí Oldřich Ševeček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206151. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO