NETOPIL, Lubomír. Výroba materiálového zásobníku k vysoké peci. Online, Diplomová práce, vedoucí Marian Sigmund. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206162. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO