STAŇKOVÁ, Lucie. Uhlíková stopa ZEVO. Online, Diplomová práce, vedoucí Jan Krišpín. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206166. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO