KUKLA, Ondřej. Konstrukční návrh modulárního přípravku pro integraci CubeSatu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206168. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jan Vaverka.

Uložit do Citace PRO