PŘÍKASKÝ, Jakub. Zabezpečování kvality sestav mechanických hřídelových těsnění. Online, Diplomová práce, vedoucí Róbert Jankových. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206169. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO