JANÁČ, Ondřej. Zabezpečování kvality zařízení pro tvorbu vodorovného dopravního značení. Online, Diplomová práce, vedoucí Róbert Jankových. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206171. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO