ŠMARDA, Vladimír. Problematika svařování korozivzdorné oceli 1.4541. Online, Diplomová práce, vedoucí Jaroslav Kubíček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206180. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO