ZATLOUKAL, Tomáš. Koncepce lehkého skládacího koše horkovzdušného balónu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206183. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jan Šplíchal.

Uložit do Citace PRO