BOHÁČ, Petr. Deformační a napěťová analýza vlivu různých totálních kolenních endoprotéz na kostní tkáň tibie. Online, Diplomová práce, vedoucí Petr Marcián. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206186. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO