GABRIŠ, Andrej. Simulace obráběcích operací pomocí explicitní MKP. Online, Diplomová práce, vedoucí Jan Zouhar. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206191. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO