BATELKA, Jiří. Výpočtové modelování šíření lidského hlasu vokálním traktem a v prostoru okolo těla. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Švancara. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206192. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO