ŠČASNOVIČ, Erik. Frézovaní předslinutých keramik pomocí CAD / CAM [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206200. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kaštyl.

Uložit do Citace PRO