SMUTKOVÁ, Karolína. Dvoumédiové trysky pro zachycování CO2 [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206202. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Jedelský.

Uložit do Citace PRO