ŠTEVČEK, Juraj. Momentová metoda rozpoznávání objektů. Online, Diplomová práce, vedoucí Miloslav Druckmüller. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206205. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO