FOJTÁŠKOVÁ, Helena. Kontaminace při výrobě polovodičů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Vladimír Čech. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206232. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO