KOVANDA, Vojtěch. Zvuková syntéza v reálném čase v prostředí Matlab. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jiří Schimmel. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206253. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO