GREIPLOVÁ, Barbora. Analýza spektra různých typů saxofonů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Ondřej Jirásek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206260. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO