MRHAČOVÁ, Petra. Metal-organické rozhraní pro efektivní přenos náboje. Online, Bakalářská práce, vedoucí Pavel Procházka. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206283. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO