SOVADINA, Petr. Návrh sběrné optické soustavy pro vícekanálový spektrometr [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206294. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jan Novotný.

Uložit do Citace PRO