STEHLÍČEK, Kamil. Výroba hliníkových nano-šablon pomoci kontrolované anodizace v roztoku. Online, Bakalářská práce, vedoucí Tomáš Lednický. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206303. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO