MAŇÁK, Juraj. Konstrukční návrh speciálního extruderu pro 3D tisk. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jan Pavlík. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206305. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO