CMAJDÁLKA, Ondřej. Parní turbína pro biomasovou teplárnu. Online, Diplomová práce, vedoucí Petr Kracík. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206310. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO