ŠIMO, Samuel. Procesy zpracování dřeva a problematika technologie výroby polotovarů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206330. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Chladil.

Uložit do Citace PRO