PREISLER, Lukáš. Experimentální realizace elektrostatického odlučovače pro domovní kotel spalující dřevní paliva. Online, Diplomová práce, vedoucí Marian Brázdil. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206331. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO