TŮMA, Vladimír. Návrh hydraulického testeru pro zjišťování vůlí náprav nákladních vozidel. Online, Diplomová práce, vedoucí Josef Sedlák. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206336. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO