PAULÍKOVÁ, Kateřina. Impaktor pro odběr jemných částic. Online, Diplomová práce, vedoucí Jiří Pospíšil. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206337. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO