ŠKOLAŘ, Karel. Měření průtokových charakteristik sacích a výfukových kanálů na profukovací stanici SF 260 [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206349. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Beran.

Uložit do Citace PRO