ŠROMOVÁ, Michaela. Hodnocení srdečních arytmií [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20635. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Ivo Provazník.

Uložit do Citace PRO