KRUSBERSKÝ, Vojtěch. Bio-inspirované uracilové stavební jednotky jako terminální skupiny pro elektronické materiály. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jan Richtár. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206368. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO