KRIŠPÍN, Jakub. Tuhost valivých ložisek [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206387. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Košťál.

Uložit do Citace PRO