KUDĚLKA, Pavel. Virtuální přístroj pro měření vlastností ultrazvukových měničů [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2064. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.

Uložit do Citace PRO