DYMÁČEK, Michal. Příprava 2D materiálů v ultravakuovém elektronovém mikroskopu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Miroslav Kolíbal. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206402. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO