FIŠEROVÁ, Markéta. Genius loci a nová městská struktura. Online, Diplomová práce, vedoucí Tomáš Pavlovský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206410. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO