PÁRALOVÁ, Veronika. Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada. Online, Diplomová práce, vedoucí Antonín Odvárka. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206431. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO