ŠINDELÁŘ, Jiří. Návrh a realizace řídicího systému inteligentního skleníku. Online, Diplomová práce, vedoucí Stanislav Věchet. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206453. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO