POHL, Petr. Stanovení výše pojistného plnění u rodinného domu v Lovčičkách. Online, Diplomová práce, vedoucí Josef Čech. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206456. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO