HORTOVÁ, Marie. Optimalizace daně z příjmů právnických osob vybrané obchodní korporace. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jan Kopřiva. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206474. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO