MOUDRÁ, Anna. Zhodnocení hospodaření vybrané neziskové organizace. Online, Bakalářská práce, vedoucí Eva Lajtkepová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206477. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO