HONOLKA, Petr. Marketingový mix společnosti. Online, Bakalářská práce, vedoucí Lucie Kaňovská. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206479. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO