PÍSTECKÁ, Klára. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206489. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.

Uložit do Citace PRO