JAMRICHOVÁ, Adela. Zhodnocení hospodaření vybraného spolku. Online, Bakalářská práce, vedoucí Eva Lajtkepová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206492. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO