ANTONOVA, Alina. Výroba značkové konfekce Brno [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206517. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Alois Nový.

Uložit do Citace PRO