DRÁPELA, Jan. Výrobní stavby, Výroba akvárií Brno [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206527. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Yvona Boleslavská.

Uložit do Citace PRO