NĚNIČKA, Michal. Optimalizace výrobního procesu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Zdeňka Videcká. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206583. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO