GRMELOVÁ, Eliška. Revitalizace toku Kyjovka [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206599. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce David Duchan.

Uložit do Citace PRO