POLÁCHOVÁ, Monika. Posouzení vodního díla Tršice za povodní [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206602. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Jandora.

Uložit do Citace PRO